LLYWIO

Llangrannog!

Llangrannog!

Aeth dros 200 o ddisgyblion Blwyddyn 7 ar wythnos breswyl i Langrannog ar ddechrau mis Hydref . Roedd y daith yn gyfle gwych i ‘n disgyblion ddod i adnabod eu cyfoedion a’u hathrawon dosbarth yn dda. Cafwyd llawer o hwyl dros yr wythnos a braf oedd gweld y disgyblion yn ymroi yn llwyr i’r gweithgareddau er gwaethaf y glaw. Diolch i’n Swogs am arwain wythnos wych!!