Gwasanaeth Nadolig

LLongyfarchiadau i bawb oedd yn cymryd rhan yn y Gwasanaeth Nadolig nos Fawrth ddiwethaf. Cafwyd noson wych gan bartion canu, corau, ensembles offerynnol, cyflwyniad llafar, band jazz ac unawdwyr a darllenwyr ayyb. Casglwyd £700 tuag at elusen Arch Noa ar ddiwedd y noson.  

Christmas Service

LLongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 10 am eu hymdrechion gyda'r Ffair wythnos ddiwethaf. Ar y cyd gyda'r Gwasanaeth Nadolig, codwyd £3000 at apêl Arch Noa. Da iawn chi! 

Congratulations!

Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau i Ruby, Elan, Meg and Gwen ar eu medal aur ym  mhencampriaethau Rhwyfo Dan Do Cymru. Da iawn!

Congratulations!

Congratulations!

Llongyfachiadau i'r 3 tîm ar eu llwyddiannau yng nghystadlaethau cenedlaethol Pêl-Rwyd yr Urdd wythnos ddiwethaf - 2 gwpan i Fl. 10 - 13, a Phlat i Fl. 9. Da iawn!

Congratulations!

Congratulations!

Llongyfarchiadau i  Sienna ar ei medal efydd ym mhencampwriaethau gymnasteg Cymru, Da iawn!

Congratulations!
Speaker Icon

Hysbysfwrdd

21 December 17
Dates :

Noson Rhieni Bl. 11 : Iau, Ionawr 11

Ffug-arholiadau Bl. 12+13 : Ionawr 16-19

 

Twitter Header